Personalizirani rokovnici, notesi i blokovi

Početna • Personalizirani rokovnici, notesi i blokovi

Spiralno uvezani rokovnici kompletno personaliziranih prednjih i stražnjih korica. 272 stranice knjižnog bloka sa adresarom, bilješkama i korisnim informacijama. Mogućnost ubacivanja posebnih reklamnih listova kao posebne reklame određenog proizvoda ili usluge koje želite naglasiti (listovi su tiskani na 135g papiru u full koloru i ubacuju se isključivo nakon ili prije omota). Nudimo Vam i izradu personaliziranih notesa gdje je moguća potpuna personalizacija notesa na koricama ili u unutrašnjosti notesa. Nudimo Vam i dizajn korica personaliziranog rokovnika, notesa ili bloka za pisanje i on je kod nas besplatan!